Nasza kadra

Nasza kadra

Szkoła Polanglo For Business zatrudnia wykwalifikowanych Lektorów Polskich oraz Natywnych. Nasi Lektorzy przechodzą etap rekrutacji dwustopniowo: pierwszym etapem jest weryfikacja nadesłanych dokumentów, certyfikatów, dyplomów oraz referencji (w szczególności certyfikat CELTA i DELTA). Drugim etapem jest rozmowa weryfikacyjna, podczas której Nauczyciele nie tylko odpowiadają na podstawowe pytania sprawdzające ich merytoryczne kwalifikacje, ale również mierzą się z pytaniami „sytuacyjnymi”, to jest z rodzajem pytań rozstrzygającym o kompetencjach pedagogicznych. Naszym zadaniem jest zdobycie informacji, czy Lektor Prowadzący potrafi zarządzać grupą, czy potrafi pracować terminowo (co jest szczególnie ważne w przypadku np. przygotowań do egzaminów lub zagranicznych podróży) etc. Jednocześnie nasi Lektorzy mają do swojej dyspozycji aktualizowaną na bieżąco biblioteką, co pozwala poszerzyć katalog źródeł, z których korzystają przygotowując się do zajęć. Nasza szkoła zatrudnia również Metodyka, który pozostaje w stałym kontakcie zarówno z Nauczycielami, jak i Kursantami, dzięki czemu zajęcia są poddawane systematycznej kontroli (hospitacje), a wszelkie uwagi lub pytania są na bieżąco podejmowane. 

Rekrutacja

Jak rekrutujemy?

Nasi Lektorzy są wybierani spośród najlepszych – proces zatrudniania naszych Nauczycieli przeprowadzamy ze szczególną uwagą i starannością. Pierwszy etap stanowi przyjrzenie się udokumentowanej ścieżce edukacyjnej oraz zawodowej. Następnie, podczas rozmowy z Metodykiem, Lektor odpowiada na pytania zmierzające do ustalenia jego kompetencji psychologiczno-pedagogicznych oraz doświadczenia w zarządzaniu grupą, czasem zajęć oraz doborze właściwych materiałów edukacyjnych i pracy kreatywnej. Dopiero tak zweryfikowany Nauczyciel może przystąpić do prowadzenia lekcji z naszymi Kursantami.
PRZESŁANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
ROZMOWA REKRUTACYJNA
PODPISANIE UMOWY
USTALENIE GRAFIKU LEKTORA
PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ

Jak wspieramy?

Polanglo for Business dysponuje własną stacjonarną biblioteką, w której pozycje książkowe są na bieżąco aktualizowane i z której Lektorzy mogą korzystać w godzinach otwarcia biura lub wypożyczać konkretne tytuły na czas trwania określonego kursu.
Do dyspozycji naszych Lektorów pozostaje również Metodyk, wspomagający w doborze właściwego podręcznika, ocenie poziomu językowego Ucznia, analizie potrzeb edukacyjnych Kursanta, strukturyzowaniu i tworzeniu programu nauczania, komunikacji Lektor-Kursant, sytuacjach spornych, wdrożeniu wszelkich zmian i udogodnień związanych z prowadzeniem zajęć.
Regularnie przeprowadzamy hospitacje, z których korzystają nasi Nauczyciele. Jest to szansa dla Lektorów, aby uzyskać profesjonalny feedback dotyczący Ich zajęć, zawierający sugestie i propozycje ewentualnych zmian, które mogłyby usprawnić funkcjonowanie zajęć, ponieść efektywność kształcenia oraz zwiększyć frekwencję Kursantów na zajęciach.