Jak uczymy

Jak uczymy

Nasza szkoła wykorzystuje kilka różnych metod nauczania, w zależności od rodzaju wybranego kursu oraz potrzeb i preferencji naszych Kursantów – bo to Oni są dla nas najważniejsi. Lektorzy Polanglo for Business mają wiedzę, odpowiednie kwalifikacje oraz duże doświadczenie, które wykorzystują do rozwijania umiejętności komunikacyjnych swoich Uczniów. W naszej pracy wykorzystujemy nowe technologie – oferujemy zajęcia na platformie internetowej, korzystamy z materiałów online, oraz najnowszych publikacji w portalach i pismach natywnych, co zapewnia naszym Kursantom kontakt z „żywym” językiem.

Kursy języka ogólnego

Na kursach ogólnych skupiamy się na rozwinięciu biernych i czynnych umiejętności językowych oraz uzyskaniu płynności w komunikowaniu się. Wykorzystujemy do tego celu elementy takich metod nauczania, jak metoda Berlioza, metoda komunikacyjna, metoda totalnej immersji.

Kursy języka biznesowego

Na kursach języka biznesowego rozwijamy umiejętności językowe, skupiając się na poszerzeniu słownictwa z różnych dziedzin biznesu. Ćwiczymy praktyczne umiejętności związane z funkcjonowaniem w obcojęzycznym środowisku pracy aby zwiększać pewność siebie i dać naszym Uczniom narzędzia do samodzielnego radzenia sobie z wyzwaniami biznesowymi w języku obcym. Pracujemy na najlepszych podręcznikach prestiżowych wydawnictw oraz materiałach autentycznych, takich jak publikacje w zagranicznej prasie biznesowej, materiały audio video.

Kursy języka branżowego

Ucząc języka branżowego skupiamy się na wąskiej specjalizacji, która interesuje naszych Kursantów. Poszerzamy zasób słownictwa i struktur językowych w ramach konkretnej dziedziny biznesu. Nasi lektorzy wraz z metodykiem starannie dobierają odpowiedni podręcznik oraz podejścia pracy do konkretnej grupy. W pracy wykorzystujemy takie metody, jak metoda grywalizacji, metoda totalnej immersji czy metoda problemowa.

Nasza szkoła językowa posługuje się Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Jest to międzynarodowa norma opisu umiejętności językowych. Kompetencje językowe odpowiadające każdemu z poziomów stopnia zaawansowania znajomości języka opisane są w skali sześciostopniowej, zaczynając od poziomu najniższego: A1 dla uczniów początkujących, aż do poziomu najwyższego: C2, który oznacza biegłość językową.

A1 Beginner
A2
B1 Intermediate
B2
C1 Advanced
C2
Beginner Intermediate Advanced

A1 to poziom podstawowy. Osoby posługujące się językiem obcym na tym poziomie potrafią komunikować się w życiu codziennym, w bardzo ograniczonym zakresie, używając znanych sobie, prostych zwrotów i podstawowego słownictwa.

WRÓĆ

Stopień drugi podstawowej znajomości języka obcego określamy poziomem A2. Osoby na tym poziomie potrafią porozumiewać się w prosty sposób w sytuacjach życia codziennego, oraz rozmawiać na znane im tematy używając poznanego wcześniej słownictwa i zwrotów.

WRÓĆ

Poziom B1 to pierwszy z dwóch stopni na poziomie średniozaawansowanym. Osoby na tym poziomie potrafią bez problemu komunikować się w danym języku obcym. Rozumieją ogólne przesłanie prostych tekstów dotyczących znanych im tematów oraz potrafią sami konstruować proste wypowiedzi. Komunikowanie się w języku obcym podczas podróży nie jest dla nich problemem.

WRÓĆ

Poziom B2 prezentują osoby posługujące się językiem obcym w stopniu średniozaawansowanym. Potrafią one w miarę swobodnie komunikować się z rodzimymi użytkownikami danego języka. Płynnie posługują się językiem obcym. Mówienie, pisanie i czytanie nie sprawia im problemu.

WRÓĆ

Pierwszy z dwóch poziomów zaawansowania w języku obcym to poziom C1. Osoby na tym poziomie są w stanie utworzyć poprawne i złożone zadania związane z pracą, kulturą, edukacją, itd. Potrafią także formułować trafne wypowiedzi na mniej znane im tematy, właściwie używając trudniejszych konstrukcji językowych, mniej popularnych sformułowań oraz wyrażeń odpowiednich rodzimym użytkownikom języka.

WRÓĆ

C2 to najwyższy poziom zaawansowania językowego w skali CEFR. To poziom zbliżony do rodzimego użytkownika języka obcego. Osoby na poziomie C2 płynnie, precyzyjnie i z poprawnością gramatyczną posługują się językiem w mowie i piśmie, rozumiejąc (niemal) wszystkie niuanse językowe. British Council podaje, że aby dojść do poziomu C2 w posługiwaniu się językiem należy poświęcić na jego uczenie się ok 1000-1200 godzin.

WRÓĆ