Język polski dla obcokrajowców

polski

Język polski dla obcokrajowców

Kurs jest prowadzony na wszystkich poziomach zaawansowania w europejskiej skali CEFR, mierzącą stopień zaawansowania biegłości językowej (A1 – C2). Nasi Lektorzy prezentują Kursantom materiał w oparciu o podręczniki do nauczania języka polskiego, dzięki czemu poszczególne informacje wprowadzane są stopniowo, z uwzględnieniem czasu na powtórki i ćwiczenia. Zauważalnym wyzwaniem podczas nauki języka polskiego jest jego bogata i pełna niuansów gramatyka, która w pierwszych miesiącach kursu stanowi jego zasadniczy trzon.   Dlatego też każdy kurs opiera się na podręczniku bazowym oraz licznych materiałach edukacyjnych, a zagadnienia wprowadzane podczas zajęć muszą być „porcjowane”, a następnie ćwiczone przede wszystkim w ujęciu fonetycznym. Najpopularniejszą metodą nauki w przypadku języka polskiego dla obcokrajowców jest metoda Berlioza, czyli prowadzenie zajęć przez native speakera począwszy od najniższego wykazanego stopnia biegłości językowej bez możliwości użycia rodzimego języka Kursanta. Nacisk kładzie się w największej mierze na sferę konwersacji, a miarą skuteczności nauki jest w pierwszej kolejności umiejętność przekazania zamierzonego komunikatu. 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Z uwagi na swój rodowód i zaawansowaną strukturę gramatyczną (j. polski przynależy do drugiej grupy językowej w ogólnej klasyfikacji), na kurs decydują się Osoby planujące osiedlenie się lub dłuższy pobyt w naszym kraju. Dlatego też, biorąc pod uwagę to kryterium wyboru, kurs sprawdzi się najefektywniej w połączeniu z ofertą Let’s go out, która pozwoli poznać również kontekst języka – to jest kulturę, w której funkcjonuje na co dzień.