Kursy Intensywne

wykres

Kursy Intensywne

- potrzebujesz szybkich efektów językowych? Czas na intensywny kurs z ekspresowym rezultatem!​

Kurs Fast Learning opiera się przede wszystkim na projektowym podejściu zarówno do procesu nauczania, jak i uczenia się. Rozpiętość harmonogramu to zwykle dwa tygodnie do trzech miesięcy przy jednoczesnej intensyfikacji godzin kursu. Jego celem jest realizacja określonego zadania językowego – przeprowadzenie danego bloku tematycznego (np. logistyka i transport), intensywny kurs gramatyczny, powtórzenie materiału do egzaminu, przygotowanie do wyjazdu służbowego lub prywatnego, pomoc w przygotowaniu obcojęzycznych szkoleń, warsztatów i przemówień, przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej itp. Kurs może być przeprowadzany zarówno przez Lektora polskiego, jak i natywnego, jednak w przypadku kursu Fast Learning nie stosujemy metody dualnej, to jest nie łączymy zajęć polskiego Lektora ze spotkaniami z Nauczycielem natywnym. Z uwagi na charakter kursu zalecamy, aby był on prowadzony stacjonarnie, aczkolwiek istnieje również możliwość nauki onlane w tym zakresie. Program może zostać opracowany w oparciu o dedykowany podręcznik lub materiały edukacyjne, a struktura zajęć zależy ściśle od wyznaczonego celu nauczania oraz terminu realizacji szkolenia. 

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Fast Learning gwarantuje widoczny rezultat w krótkim czasie, dlatego też skorzystają na nim Osoby o wyjątkowo napiętych harmonogramach oraz określonych zadaniach do wykonania. Minimalnym poziomem biegłości językowej, od której zaleca się niniejszy kurs, jest B1, a preferowanym poziomem będzie B1+ lub B2. Kurs ma za zadanie nie tyle wykształcić umiejętność komunikacji w danym języku lub przełamać barierę językową, co wyposażyć w określony pakiet słownictwa bądź znajomość struktur gramatycznych, a następnie zastosować je w praktyce. Kurs polecamy szczególnie Osobom o wypracowanym modelu uczenia się, gdyż pogłębianie tematyki przedstawionej w omawianym kursie odbywa się już na drodze tzw. „self-learningu”, do czego Fast Learning zachęca z uwagi na swój doraźny, aczkolwiek nieco wyrywkowy charakter.