Zajęcia online

Zajęcia online

Zajęcia zdalne to fantastyczne rozwiązanie nie tylko dla zabieganych i zapracowanych. Podstawową zaletą tak prowadzonych lekcji jest fakt, że mogą się one odbywać w domowym zaciszu przed ekranem komputera, co znacznie ułatwia kwestie logistyki dojazdów zarówno ze strony Kursanta, jak i Lektora. W tym miejscu opowiemy jednak również o innych pozytywach, wynikających z wyboru zajęć online.

Indywidualnie lub w grupie

Większości Uczniów zajęcia online kojarzą się z formą one on one, to jest z trybem zajęć, w którym Lektor, siedząc przed swoim komputerem, porozumiewa się z Kursantem przy pomocy wybranego komunikatora (np. Skype). Tymczasem spotkania mogą odbywać się również w małych grupach, przy czym Lektor udostępnia wszystkim Uczestnikom zajęć swój pulpit – dzięki czemu Kursanci widzą i słyszą materiały audio-wideo – a w mniejszych okienkach pojawia się obraz z kamery Lektora oraz pozostałych Uczniów w grupie.

                         

Powrót do przerobionej już lekcji

W czasie rzeczywistym zajęć stacjonarnych niestety ten wariant nie istnieje – jeśli lekcja dobiegnie końca, a Uczestnicy zajęć opuszczą salę, to zajęcia są zakończone, a naukę można kontynuować na podstawie notatek lub materiałów przekazanych przez Lektora. Na naszej platformie istnieje możliwość nagrania zajęć, które następnie staja się dostępne dla Kursantów w celu powtórzenia wprowadzonych już treści.

Baza ćwiczeń i pomocy naukowych

Platforma e-learningowa, z której korzystają Uczniowie podczas spotkań online, stwarza przestrzeń dla Lektora, który może wesprzeć grupę ćwiczeniami do danej lekcji lub pozostawić na platformie zadanie domowe do wykonania. Przewaga lekcji online w tym wypadku polega na tym, iż quizy, testy, ćwiczenia etc. mają zdecydowanie ciekawszą, multimedialną formę i nie wymagają odręcznego pisma, pozostając bardziej atrakcyjne, ciekawsze i szybsze niż klasyczne materiały w wersji papierowej. Baza ćwiczeń i pomocy naukowych jest też w naturalny sposób miejscem porządkującym wprowadzony materiał!

Przede wszystkim systematyczność

Osoby rozważające podjęcie kursu zdalnego zadają najczęściej pytanie o efektywność. Czy rzeczywiście warto zainwestować? Czy to nie będzie strata pieniędzy? Pamiętajmy jednak o tym, że są pewne czynniki obniżające frekwencję na zajęciach stacjonarnych w stopniu tak znacznym, że to właśnie lekcje online mogą okazać się lepszym rozwiązaniem. Kto w takim razie powinien pomyśleć o uczeniu się online?

  • Osoby mieszkające w dużych miastach, gdzie codzienną komunikację utrudniają duże odległości i częste korki uliczne
  • Osoby z niewielkich miejscowości, gdzie dojazd do szkoły lub placówki organizującej kursy językowe zabiera dużo czasu i często wymaga własnego środka transportu
  • Osoby zaangażowane w wiele różnych działalności, których tryb pracy nie jest uregulowany, a godziny pracy ruchome
  • Osoby posiadające liczne obowiązki, wymagające pozostania w domu przez cały dzień lub przyjazdu do domu zaraz po godzinach pracy (opieka nad osobą starszą, nad dzieckiem etc.)
  • Osoby często wyjeżdżające w delegacje i podróże służbowe, gdyż wówczas ich obecność na zajęciach będzie uwarunkowana jedynie dostępem do komputera z połączeniem internetowym

Zajęcia online, eliminując element dojazdu na lekcję mogą  zadziałać na rzecz frekwencji, a tym samym systematyczności obcowania z językiem obcym.